SUZUKI WORLD

แจ้งการโอนเงิน

สะดวกง่าย สบาย หลักฐานชัดเจน!

กรุณาแจ้งโอนทุกครั้ง เพื่อเป็นหลักฐานที่ชัดเจน

เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า

  • จัดส่งสินค้าวันจันทร์, พุธ, ศุกร์ ตามรอบจัดส่งบริษัท
  • พบยอด & การแจ้งโอน ก่อน12:00น. จัดส่งสินค้าในรอบวัน
  • พบยอด & การแจ้งโอน หลัง12:00น. จัดส่งสินค้าในรอบวันถัดไป
  • จัดส่งด้วยไปรษณีย์ไทย อาจล่าช้า 3-5 วัน

**กรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกช่องทางเพื่อสะดวกต่อการตรวจสอบ**

 

โปรดเก็บหลักฐานจนกว่าจะได้รับสินค้า

กรุณาเก็บใบเสร็จ, สลิปการโอนเงินไว้ จนกว่าจะได้รับสินค้า และตรวจสอบว่าครบถ้วน

กรุณาอัพโหลดไฟล์ในรูปแบบ .jpg,.png

โปรดระบุรายละเอียดสำหรับออกใบกำกับภาษี

Scroll Up
X