How to Pay

เมื่อสั่งซื้อสินค้าแล้วจะได้รับอีเมล์ 1 ฉบับ ซึ่งระบุรายละเอียดการสั่งซื้อสินค้า สำหรับการชำระเงินคุณสามารถชำระเงินโดยโอนเงินผ่านช่องทางต่างๆ ตามรายละเอียดที่แสดงนี้ เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณาแจ้งการโอนเงินที่ เมนู “แจ้งการโอนเงิน” หรือแจ้งทางเบอร์โทรศัพท์ 66(0)2 533 1160

หมายเหตุ

หากไม่มีการโอนเงินภายใน 7 วัน ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกออเดอร์ดังกล่าว เพื่อนำสินค้ากลับสู่การขายให้ลูกค้าท่านอื่นต่อไป

ชำระเงินผ่านธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ

  • ชื่อบัญชี : บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์
  • เลขที่บัญชี : 118-3-10563-2
  • ประเภทบัญชี : บัญชีกระแสรายวัน
Scroll Up
X